Kina PVC-industrins marknadsstorlek och framtida utvecklingstrend

nyheter 2

Definition
Polyvinylklorid, kallad PVC (Polyvinyl Chloride) på engelska, är en VINYLkloridmonomer (VCM) som orsakas av peroxider, nitridföreningar etc. eller under inverkan av ljus och värme.Polymeriserad polymer.

Analys av industrikedjan: Tillämpningar i stort sett nedströms
PVC-industrin är den grundläggande råvaruindustrin baserad på råsalt, koks och elektriska stenar.Det finns många typer av PVC-produkter och en stor grad av korrelation.Dess nedströmsprodukter nådde tusentals varianter och har högt ekonomiskt förlängningsvärde.Det används ofta i industrier som kablar, leksaker, slangar, film och medicinska produkter.Det har den ekonomiska utvecklingen av mitt lands ekonomiska utveckling.Få en central position.

Kinas PVC-industri har alltid haft en viktig position på den globala marknaden, med rika resurser och ekonomisk styrka.Utvecklingen av Kinas PVC-industri växer i en alarmerande takt, vilket har gett stort stöd till Kinas ekonomi.

Enligt analysen av marknadsdriftsstatusen och investeringsriktningen för Kinas PVC-industri 2023-2029, släppt av onlinenätverket för marknadsundersökningar, har marknadsstorleken för Kinas PVC-industri vuxit från 160 miljarder yuan 2017 till 210 miljarder yuan 2020 i de senaste fem åren, en ökning med 31%.Bakom denna övergripande tillväxt ligger trenden för utvecklingen av Kinas PVC-industri och den kontinuerliga förbättringen av marknadens efterfrågan.

Den framtida utvecklingstrenden för Kinas PVC-industri kommer sannolikt att fortsätta att främja tillväxten av industrins storlek och marknadsandel.Först och främst, drivet av tillverknings- och byggindustrin, kommer konsumtionen av PVC-produkter att fortsätta att öka, vilket kommer att driva utvecklingen av industrin.För det andra, med den ökade efterfrågan från konsumenterna, kommer även priset på PVC-produkter att stiga, så att PVC-industrins marknadsstorlek kommer att expandera ytterligare.Slutligen har regeringen i dagsläget också gett ett starkt stöd till branschen vad gäller policy och ekonomiskt stöd, vilket kommer att ge fler garantier för branschens utveckling.

I allmänhet kommer marknadens storlek och framtida utvecklingstrend för Kinas PVC-industri att visa en stark tillväxttrend, vilket ger fler ekonomiska fördelar och sociala fördelar för Kinas ekonomiska utveckling.


Posttid: 2023-jun-26